Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Povinné informace zveřejněné v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Název organizace

Nemocnice Středočeského kraje, a.s.

Důvod a způsob založení

Nemocnice Středočeského kraje, a. s. byla založena rozhodnutím jediného zakladatele Středočeského kraje a byla zapsána do obchodního rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 24284 dne 15. března 2019.

Společnost je řízena podle Stanov akciové společnosti Nemocnice Středočeského kraje, a. s., které mimo jiné specifikují postavení a působení orgánů společnosti – Statutárního ředitele, Správní radu a Valnou hromadu.

Organizační struktura

Statutární ředitel
– Obchodní ředitel
– Vedoucí ZP a IT

Kontaktní spojení

Kontaktní poštovní adresa:
Nemocnice Středočeského kraje, a. s.
Zborovská 81/11
150 00 Praha – Smíchov

Telefonní čísla:
+420 257 280 167

Web společnosti:
www.nemsk.cz

Elektronická pošta:
mail: info@nemsk.cz
ID datové schránky: emmypyw

Bankovní spojení:

115-6764710237/0100

Identifikační číslo – IČ:

 07992106

Daňové identifikační číslo – DIČ:

 CZ07992106

Žádosti o informace podle zákona č.106/1999 Sb.:

Písemnou žádost lze zaslat:
> na poštovní adresu: Zborovská 81/11, 150 00 Praha – Smíchov
> e-mailem na adresu: info@nemsk.cz
> prostřednictvím datové schránky na ID datové schránky: emmypyw
Písemnou žádost lze osobně předat nebo ústně podat:
> v kanceláři č. 2018 na adrese Zborovská 81/11, 150 00 Praha – Smíchov

Přehled nejvýznamnějších právních předpisů pro činnost Nemocnice Středočeského kraje, a. s.:

> Zákon č.89/2012 Sb., občanský zákoník
> Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
> Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
> Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
> Zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv