O násSpolečnost Nemocnice Středočeského kraje, a.s. byla založena jako společnost centrální nákup a podporu řízení pro 5 oblastních nemocnic zřizovaných Středočeským krajem s následujícími hlavními činnostmi:

  • společná činnost v oblasti nákupu, zejména pak organizace výběrových řízení podle zákona o veřejných zakázkách;
  • provoz centrálního objednávkového systému spotřebního (zdravotnického) materiálu pro oblastní nemocnice;
  • nastavení a vedení komunikačních toků mezi jednotlivými nemocnicemi za účelem jejich řízení, sdílení informací a zkušeností o chodu a efektivitě hospodaření;
  • harmonizace vnitřních procesů oblastních nemocnice;
  • nastavení a vedení systému podkladů pro tvorbu analýz a doporučení v oblasti produkce a vykazování zdravotní péče;
  • společné PR aktivity zdravotnických zařízení;
  • jednání navenek za skupinu zdravotnických zařízení v případech, kdy se na tom zdravotnická zařízení dohodnou.